• ДОБРЕ ДОШЛИ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!
  Детска градина "Звънче" №26 град Добрич
  ДОБРЕ ДОШЛИ И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!
  Детска градина №26"Звънче"е открита на 01.09.1979 година и се намира в град Добрич, в близост до жк"Строител"и на север от жк"Балик". Предучилищното образование дава възможност на децата да получат обширни познания по всички образователни направления, да експериментират, да обогатяват речта си, както и да разучават различни игри, песни и танци, да се запознаят с различни произведения на изкуството. Дейностите в детската градина предоставят много добри условия за спорт, разходки сред природата и запознаване с природните процеси и явления.
 • ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯТ САЙТ!
  Детска градина "Звънче" №26 град Добрич
  ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШИЯТ САЙТ!
  Предучилищната образование в детската градина е система осигуряваща в единство възпитание и обучение свързани с актуални образователни изисквания. ДГ№26"Звънче" е част от тази система и има своята история и професионални успехи вече близо цели 40 години. Екипът на ДГ№26 "Звънче"предлага не традиционна образователна среда, която провокира знанията и активността на детето с богати възможности и разнообразни дейности.
 • Контакти
  Детска градина "Звънче" №26 град Добрич
  Контакти
  Свържете се с нас!
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

 Детска градина №26 „Звънче” е институция , която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност на детето да обогати своите общи и специални способности , да опознае себе си и да се изгражда като личност с високо самочувствие и индивидуалност вече в продължение на 40 години.

ДГ№26”Звънче”създава  устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Детската градина работи с еродиран екип от специалисти , проявяващи толерантност , загриженост и зачитане на човешкото достойнство.

  Целта на ДГ№26"Звънче" е интелектуално, емоционално, социално, културно -нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, чрез създаване на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда в детската градина и оптимални условия за възпитание и обучение на децата.