Групи

Първа група "Пчелички"

Първа "А"  група "Смехорани"

Втора  група "Звездица"

Трета група "Слънчице"

Четвърта група "Бонбон"